top of page
PP_LOGO_CMYK_BLACK.png

Bemanning och Rekrytering

People Partner hjälper dig att hitta rätt person, till rätt plats, vid rätt tillfälle. Vi hjälper till med personal på både lång och kort sikt. Våra erbjudanden ser olika ut beroende på vad ni har för behov. Läs mer om våra personallösningar nedan.

Bemanning

Rekrytering

Behöver ni chaufförer eller varumärkesambassadörer till ditt event? Eller vill ni ha hjälp med att anordna sommarfesten på ditt företag? Behovet av personal varierar och ser alltid olika ut. Vissa företag med personalbehov vill ibland bara hyra in för event, administrativt stöd eller täcka upp under semestertider. Med en konsultbas på över 40 000 duktiga, talangfulla konsulter utspridda i Norden rekryterar vi engagerad, professionell och kvalificerad personal oavsett om ni har kortsiktiga akuta behov eller långsiktiga behov. Vi hanterar uppdrag över hela Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Vi erbjuder personal med god lokal kännedom och stort personligt engagemang.

 

Vi kan även hjälpa till och vara aktiva i hela värdekedjan, från idé till genomförande, allt för att kunna leverera maximalt värde.

People Partner grundades med målsättningen att hjälpa företag hitta rätt person till rätt plats vid rätt tillfälle. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang.

En rekryteringsprocess hos oss på People Partner ska vara tydlig, enkel och effektiv.

Vi har olika talanger beroende på vem ni söker, allt från projektledare, grafiska formgivare, kundtjänstmedarbetare, försäljare, lagerarbetare och receptionister. Bland våra nuvarande kunder hittar ni startups, världsledande företag, byråer och intresseorganisationer.

1.Uppstart

Vid uppstart driver vi i gång processen tillsammans med er och utför en behovsanalys där ni får ge en bild av er företagskultur och tjänsten ni söker. Tillsammans tar vi fram en kravprofil.

4.Kandidat-presentation

Vi presenterar sedan de profiler vi bedömer matchar er och vår kravprofil. Tillsammans med kandidatpresentationen skickar vi även med våra tankar, analyser och summering av respektive roll.

2.Annonsering

Utifrån önskad kravprofil tar vi sedan fram material för annonseringen och den bästa kommunikationslösningen för målgruppen. Profilen följer oss genom hela rekryterings-processen och ligger till grund för vår bedömning av kandidater.

5.Intervju med er

Därefter är det dags för er att träffa de aktuella profilerna! Inför detta möte coacher vi såväl er som kandidaterna för att ert möte ska bli så värdefullt som möjligt. Efter intervjun stämmer vi av med er, tar in feedback och sammanställer.

3.Matching

När vi fått fram ett antal kandidater som är en god matchning kontaktar vi dem för en kortare telefonintervju. Om allt känns bra genomför vi kompetensbaserade eller arbetspsykologiska intervjuer och tester. Detta gör vi som för att validera kompetensen med frågor kopplade till önskade egenskaper. 

6.Uppföljning

Vi kontaktar slutkandidaternas referenser. När ni kommit överens, skrivit avtal och rekryteringen är slutförd följer vi alltid upp processen med både dig och din nya kollega för att säkerställa att allt fungerar bra.

bottom of page